Կանեփի վերջին նորությունները
Ընտրել Page

Իլինոյսի նահանգի կանեփի քաղվածքների համար լիցենզավորված լիցենզիաներ

Ի՞նչ է ասում օրենքը Իլինոյսի նահանգի կանեփի քաղվածքների համար Infuser կազմակերպությունների վերաբերյալ:

An Ինֆուզերի լիցենզիա մի հաստատություն է, որն ուղղակիորեն ներառում է կանեփի խտանյութը ապրանքի մեջ `կանեփի ինֆուզիոն արտադրանք պատրաստելու համար: Այս օբյեկտները լիցենզավորված կլինեն գյուղատնտեսության վարչության կողմից և գործառնական արտոնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ կլինի կատարել մի քանի պահանջներ:
Կանեփի ինֆուզերի լիցենզիա

Կանեփի քաղվածքներ երբեմն կարող են նմանվել մեղրին

Ստորև մենք նայում ենք այդ պահանջներից մի քանիսին: Մենք նաև կապահովենք օրենքով սահմանված պայմանները նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կանեփի կազմակերպությունների համար ինֆուզերի լիցենզիաներ սահմանել:

Կանեփի ինֆուզիոն լիցենզիաների թողարկում

Մինչև 2020 թվականի հուլիսի սկիզբը, գյուղատնտեսության վարչությունը կտրամադրի մինչև 40 ինֆուզերի կազմակերպման լիցենզիա: Այս արտոնագրերի համար դիմումները կսկսվեն 7 թվականի հունվարի 2020-ից, իսկ հայտերի պատուհանը կփակվի մինչև 15 թվականի մարտի 2020-ը:

Մինչև 2021 թվականը գյուղատնտեսության վարչությունը կտրամադրի առավելագույնը 60 ինֆուզերի կազմակերպման լիցենզիա: Մինչ այս ամսաթիվը, գերատեսչությունը կարող է ընդունել կանոններ, որոնք կփոխեն այս թիվը:
Որոշ քայլեր, որոնք գերատեսչությունը կարող է ձեռնարկել `ներդիրների արտոնագրման հայտատուների քանակի ավելացման համար, «Փոփոխել կամ բարձրացնել ինֆուզերների լիցենզիայի քանակը և փոփոխել կամ փոփոխել արտոնագրման հայտի գործընթացը` խոչընդոտները նվազեցնելու կամ վերացնելու համար »:

Մի քանի գործոններ, որոնք գյուղատնտեսության վարչությունը հաշվի կառնի ինֆուզիոն լիցենզիաների քանակը ավելացնելիս կամ նվազեցնելիս, ներառում են.

 • Կանեփ կանեփի կամ կանեփի ինֆեկցիոն արտադրանքներ կան, որոնք կարող են բավարարել բժշկական կանեփի հիվանդների կարիքները:
 • Կանեփի ներարկված արտադրանքի մատակարարումը չի կարող բավարարել ինչպես բժշկական, այնպես էլ հանգստի օգտագործողների պահանջարկը
 • Ավելի մեծ ինֆուզիոն կազմակերպություններ ավելացնելու կամ որոշակի ոլորտներում այդ կազմակերպությունները հիմնելու ռիսկը
 • Անվտանգության մասին մտահոգությունները գրանցվել են բոլոր ինֆուզիոն կազմակերպություններում
 • Դաշնային օրենսդրության փոփոխություն, որը պահանջում է ինֆուզիոն կազմակերպությունների ավելացում կամ կրճատում
 • Գյուղատնտեսության ֆակուլտետն իրավունք չունի զբաղվել լրացուցիչ ինֆուզիոն կազմակերպություններով:

Լիցենզիայի դիմում

Ինֆուզիոն կազմակերպման լիցենզիայի համար դիմումներն իրականացվելու են էլեկտրոնային եղանակով: Հայտը ներկայացնելիս պահանջվում է հետևյալը.

 • Դիմումի չվերադարձման վճար: Մինչև 2021 թ. Հունվարը այդ գումարը կկազմի 5,000 ԱՄՆ դոլար: Այս օրվանից հետո գյուղատնտեսության վարչությունը կարող է սահմանել մեկ այլ գումար, որն ավելի բարձր է կամ ցածր: Այս վճարը կփոխանցվի կանեփի կարգավորման ֆոնդ
 • Ինֆուզերների իրավաբանական անվանումը, առաջարկվող ֆիզիկական հասցեն և խորհրդի բոլոր անդամների և գլխավոր սպաների անուններն ու հասցեները
 • Համապարփակ զեկույց, «մանրամասներ վարչական կամ դատական ​​ցանկացած վարույթի մասին, որի ընթացքում որևէ մեկը չի կարող լինել գլխավոր վարողի կամ ինֆուզերների խորհրդի անդամներից
  i) մեղավոր ճանաչվեց, դատապարտվեցին, տուգանվեցին, կամ գրանցումը կամ լիցենզիան կասեցվեց կամ չեղյալ հայտարարվեց, կամ
  (ii) ղեկավարվել կամ ծառայել է բիզնեսի կամ ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմում, որը մեղավոր է ճանաչել, դատապարտվել է, տուգանվել է, կամ գրանցում կամ լիցենզիա է կասեցվել կամ ուժը կորցրած ճանաչվել »:
 • Գործող ենթաօրենսդրությունը, որը խախտողը կկատարի, ներառում է մոնիտորինգի համակարգը, անվտանգության պլանը և աշխատակազմի ծրագիրը
 • Կանեփի արդյունաբերության ոլորտում փորձ և նկարագրություն, որը ներկայացնում է դիմումատուներին առևտրային խոհանոցում կամ լաբորատորիաներում աշխատելու փորձը, որտեղ արտադրվում են մարդու սպառման համար նախատեսված արտադրանք:
 • Մանրամասն պլան, թե ինչպես վարակիչը կկարգավորի իր էներգետիկ կարիքները, ջրի կարիքները և թափոնների կառավարումը

Որակազրկման հիմքերը

Գյուղատնտեսության վարչությունը կարող է որակազրկել infuser կազմակերպության հայտը հետևյալ հիմքերով.

Դիմորդը չի տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Երբեմն «Եթե Գյուղատնտեսության վարչությունը դիմում է ստանում` բացակայում է տեղեկատվություն, գյուղատնտեսության վարչությունը կարող է հայտատուին հանձնել անբավարարության մասին: Դիմորդին պետք է ունենան 10 օրացուցային օր անբավարար տեղեկացման օրվանից `թերի տեղեկությունները ներկայացնելու համար:»:

Եթե ​​դիմումատուին չհաջողվի ամբողջական տեղեկատվությունը ներկայացնել նույնիսկ այս ծանուցումից հետո, ապա հայտը կկայացվի որակազրկման:

Ինչպե՞ս կտրվեն կանեփի ինֆուզերի արտոնագրեր

Գյուղատնտեսության վարչությունից կպահանջվի մշակել այնպիսի համակարգ, որը կհաստատի հայտը շահագրգիռ ինֆուզիոն կազմակերպության հայտատուների կողմից: Ամենաբարձր միավորներ վաստակողները առաջին հերթին կտրվեն ինֆուզերների կազմակերպման լիցենզիաներ: Միավորի գնահատումը հիմնված կլինի ինֆուզիոն կազմակերպություն ներկայացրած հայտատուի տրամադրած տեղեկատվության, կազմակերպության ընդհանուր կազմի և հայտի ձևի հստակության վրա:

Քննարկվող այլ գործոնները ներառում են.

 • Որքանո՞վ է հարմար առաջարկվող հարմարությունը
 • Աշխատակիցների վերապատրաստման պլանի համապատասխանությունը
 • Գրառումների և անվտանգության պլան
 • Սոցիալական հավասարության կարգավիճակը
 • Բնապահպանական պլան

Լրացուցիչ միավորներ կստանան ինֆուզերային կազմակերպություններին, որոնք ծրագրում են նաև ներգրավվել համայնքը: Ինֆուզեր կազմակերպությունը կարող է ցույց տալ համայնքը ներգրավելու իրենց ցանկությունը ՝ «մասնակցելով մեկ կամ մի քանի, բայց չսահմանափակված հետևյալ գործողություններին.

 • i) ինկուբատորային ծրագրի ստեղծում, որը նախատեսված է Կանեփի արդյունաբերությանը մասնակցության մակարդակի բարձրացման համար ՝ այն անձանց կողմից, ովքեր որակավորվելու են որպես Սոցիալական բաժնեմասի դիմորդներ
 • (ii) նյութական չարաշահման բուժման կենտրոններին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելը.
 • (iii) երեխաներին և դեռահասներին կրթել կանեփի օգտագործման հնարավոր վնասակարությունների մասին. կամ
 • (iv) հայտատուի համայնքին նվիրվածություն ցուցաբերող այլ միջոցներ »:

Կարո՞ղ է լիցենզիան մերժվել:

Այո, գյուղատնտեսության վարչությունն իրավունք կունենա մերժել դիմումը, եթե նրանք կարծում են, որ դիմումատուն չի պահպանել սահմանված ընթացակարգերն ու պահանջները: Լիցենզիայի դիմումը կարող է մերժվել, եթե առաջանում են հետևյալ իրավիճակներից որևէ մեկը.

 • Բոլոր պահանջվող նյութերը չեն ներկայացվում
 • Եթե ​​դիմորդը չի համապատասխանում տեղական գոտիավորման կանոններին
 • Եթե ​​խորհրդի անդամներից և տնօրեններից որևէ մեկը 21 տարեկանից ցածր է
 • Մեծահասակների օգտագործման մշակույթի կենտրոնի լիցենզիայի պահանջների վաղաժամկետ հաստատումը

Կանեփի ինֆուզերի կազմակերպման հայտի պահանջներ

Որոշ բաներ, որոնք ինֆուզիոն կազմակերպություններից կպահանջվի ունենալ, ներառում են.

 • Համապարփակ գործող փաստաթուղթ, որը մանրամասն ներկայացնում է գույքագրման ընթացակարգերը, մոնիտորինգի համակարգերը, գրառումների պահպանումը և աշխատակազմի պլանը
 • Անվտանգության ծրագիրը, որը իրականացնում է ինֆուզիոն կազմակերպությունը, պետք է վերանայվի ոստիկանության կողմից
 • Կանեփի ինֆուզիոն մթերքների վերամշակումը կկատարվի փակ տարածքում: Այս տարածքի մուտքը նույնպես կսահմանափակվի, ինչպես նշված է օրենքում:
 • Կանեփի ներարկված արտադրանքները կբաշխվեն միայն դիսպանսեր կազմակերպությանը
 • Ինֆուզիոն կազմակերպությանը արգելվում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տարբերակել գները տարբեր դիսպանսեր կազմակերպություններին վաճառելիս: Ինֆուզիոն կազմակերպությունների կողմից պատրաստված բոլոր ապրանքները պահանջվում են բարձրորակ և նույն գներով բոլոր գնորդների համար:

Վերջնական մտքեր կանեփի ինֆուզերի լիցենզիայի վերաբերյալ

Վերոնշյալը ընդամենը օրենքով սահմանված որոշ պահանջներ է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ստեղծել ինֆուզիոն կազմակերպություններ: Կլինեն ավելի շատ պահանջներ, քանի որ ակնկալվում է, որ բաները կշարունակեն փոփոխությունները: Նրանք, ովքեր հետաքրքրված են այս արդյունաբերության մեջ մտնելով, պետք է համահունչ լինեն կատարվածին:

Հաջողության հասնելու համար դուք պետք է կապվեք ա-ի հետ կանեփի փաստաբան ով կարող է օգնել ձեզ հասկանալ բոլոր պահանջները, որոնք անհրաժեշտ են լիցենզիա ստանալու համար: Նրանք կապահովեն, որ ձեր դիմումը առաջին անգամ անցնի: Փաստաբանի հետ դյուրին կլինի նաև շարունակել գործել օրենքին համապատասխան:

Infuser լիցենզիաներ - մեկը, որը դուք կստանաք, եթե ցանկանում եք պատրաստել շագանակագույններ Իլինոյսի շահույթ ստանալու համար:

Հե ,յ, ես տոմ եմ - գտեք ինձ `կանոբալով կանեփի փաստաբանով և այցելելով իմ կայքի կանեփի արդյունաբերության փաստաբան, որպեսզի հարցնեմ ձեր թիմի ցանկացած հարց: Infuser լիցենզիայի միջոցով - թեման այսօր - Իլինոյսը ինչ-որ այլ բան է արել, քան պրոցեսորային լիցենզիաները դեպի արևմուտք. Մենք խորը սուզվելու ենք այս մասին, այնպես որ կպչեք, և ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես ստանալ արդյունահանման ծառայություններ, որոնց մասին կարող եք շփոթվել, երբ դա գալիս է infuser- ի լիցենզիայի վրա:

Ուստի բաժանորդագրվեք, մեկնաբանություններում հարց տվեք, և մեզ տվեք մի կտոր և հուսով ենք ձեզ տեսնել չորեքշաբթի օրը օրինականացման նորությունների վերաբերյալ. Գնացեք հիմա, եկեք սուզվենք Infuser լիցենզիայի մեջ:

Իլինոյսի նահանգի ագրարային վարչությունը կտրամադրի 40 ինֆուզերային լիցենզիա ՝ 2020 թվականի հուլիսին, ևս 60-ը ՝ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր: որ Դա կախված կլինի այն բանից, որ այդպիսի ներարկվող արտադրանքի մատակարարումը կլինի բավարար, ինչը, կարծում եմ, մենք պետք է սպասենք և կտեսնենք, թե ինչպես են ձեր սպառողները սահմանում այդ ամենը: Գնելու եք:

Տիեզերական տորթեր. Բաթ շագանակագույն? Ներարկված մաստակները, կոշտ կոնֆետները կամ ինձ համար ոսկե ստանդարտը… Lagunitas new THC-brau. HiFi hops - այժմ Կալիֆորնիայում, Կոլորադո, և հավանաբար մինչև 2021 թվականը `Իլինոյս ինչպես գիտեք, Լագունիտասը ունի սրահ, Չիկագոլանդի տարածքում:

Նշում. Ինֆուզերի լիցենզիան ամենաէժանն է, երբ խոսքը վերաբերում է պետության կողմից գանձվող լիցենզիայի վճարին: Դիմելու համար 5 հոյակապ է, ապա 5-ը `շահելու համար, ապա դրանից հետո տարեկան $ 20,000:

Հայտերը կհրապարակվեն 2020 թվականի հունվարին, հուսով ենք, որ մենք ավելի շատ կանոններ կստանանք, բայց դիմումում հիմնական բաները տեսնում ենք հենց օրենքում:

Դա այնքան էլ տարբեր չէ մյուսից կանեփի արտոնագրեր: Դուք պետք է բազմաթիվ բացահայտումներ և պլաններ կատարեք այն մասին, թե ինչպես է ընկերությունը գործում, պահպանում է գրառումներ, անձնակազմի պլան, անվտանգության պլաններ և մոնիտորինգ: Դուք պետք է բացահայտեք վարչական և դատական ​​ցանկացած վարույթ, ընթացիկ լինեք ձեր հարկերի և երեխաների աջակցության վրա, ունենաք նախնական ստուգումներ: Յուրաքանչյուրի ինքնությունը, որը պատկանում է լիցենզիայի ավելի քան 5% -ը: Նկարագրեք նաև ձեր առաջարկած զբաղվածության պրակտիկան.

Ահա ուր է Իլինոյսի `կանեփի արդյունաբերության մեջ սոցիալական հավասարության ապրանքանիշը, որն արտացոլում է նահանգի բնակչությունը - զբաղվածության այդ պրակտիկայում պետք է ցույց տրվի, թե ինչպես է ձեր ընկերությունը տեղեկացնելու, վարձելու, կրթելու - փոքրամասնություններին, կանանց, վետերաններին, հաշմանդամներին և ունենալ արդար աշխատանքային պրակտիկա և աշխատողների պաշտպանություն:

Ավելին, դուք պետք է ցույց տաք փորձ կամ բիզնես պրակտիկայում, որը խթանում է տնտեսական հզորացումը անհամաչափ ազդեցություն ունեցող տարածքում: Այս քարտեզները հիմնականում կապված են նահանգի քաղաքային աղքատության հետ. Դրանք կետավորում են պետությունը, իսկ պաշտոնական քարտեզը առցանց ՝ DCEO- ի կայքում: Դիմումատուն ունի նաև իր միավորների 20% -ը, հիմնվելով նրանց վրա, որ նրանք սոցիալական արդարության հայտատու լինեն:

Դրանից հետո դիմումը վերադառնում է ինֆուզերի որակավորման նրբագեղ մանրախնդրությանը. Նրանք պետք է մանրամասներ հրապարակեն այն փակված արգելափակված հաստատության մասին, որտեղ պահվելու է կանեփը: Դուք պետք է նկարագրեք մարդկային սպառման համար առևտրային խոհանոց կամ լաբորատորիա արտադրող ձեր փորձը: Այնուհետև նշեք ցանկացած աստիճանի կամ հավաստագրերի և համապատասխան փորձի, որը դուք և ձեր թիմը ունեք այս սննդի հետ կապված բիզնեսներում:

Այնուհետև դուք, ինչպես արհեստագործները, պետք է բացատրեք բնապահպանական և կանաչ որոշակի փորձեր ՝ ձեր ընկերությունում էներգիան խնայելու համար:

Վաստակած միավորներն ավելի շատ են արհեստի պես աճում, ինչպես նաև այն միավորները, որոնք շնորհվում են.

 1. Հարմարության հարմարությունը, այնպես որ, եթե կարծում եք, որ ձեր օբյեկտի վրա էժան եք գնում, պարզապես թողեք փորձել: Համոզվեք, որ ինչ եք ուզում անել, շենքը լավ է, անվտանգ, էներգաարդյունավետ, ինչպես հեքիաթը:
 2. Աշխատակիցների վերապատրաստման պլանի համապատասխանություն - փորձ ձեռք բերել
 3. Անվտանգության և հաշվառման քաղաքականությունը ՝ արդյունաբերության ողնաշար, ներառում է նաև շուրջօրյա ԱՎ վերահսկողություն:
 4. Ներարկման պլան
 5. Ապրանքի անվտանգության և պիտակավորման պլան - համոզվեք, որ կարող եք հեշտությամբ որակել դոզանները և մերժել THC- ի և երեխաների ապացույցների բեռնարկղերի նախազգուշացումները:
 6. Բիզնես պլան
 7. Սեփական հավասարության միավորներ
 8. (այդքան փոքր կետեր -2% -ը) Բնապահպանական կետերը, բազմազանության պլանը, Իլինոյս նահանգը և վետերանների սեփականատերերը և բոնուսների համայնքային կապը կապերի համար:

Ներարկիչները կարող են ունենալ միայն «հումք», երբ խոսքը վերաբերում է կանեփին, որը օրենքը սահմանում է որպես քաղվածք, որը նրանք ցանկանում են ներմուծել իրենց արտադրանքները:

Փաստորեն, օրենքը արգելում է ինֆուզիոնտներին իրականացնել կանեփի խտանյութի արդյունահանում կանեփի ծաղիկներից, որը սովորաբար սահմանում է արդյունաբերության մեջ պրոցեսոր: (410) ILCS 705 / 35-25 (ն)) -

Այնուամենայնիվ, Ag- ի վարչությունը կարող է մի օր վերամշակել այնպիսի պրոցեսորների լիցենզիա, որպեսզի կատարվի այդպիսի արդյունահանումներ, - քանի որ դա թույլ է տալիս infuser- ի օրենքը, բայց ճիշտ է դարպասը - ստանդարտ մոդելի Infuser լիցենզիան չունի արդյունահանման բաղադրիչ - դրա համար ձեզ հարկավոր է արհեստի աճի լիցենզիա: այնպես որ Google- ը:

Բայց եթե ուզում եք հիանալի բաներ պատրաստել THC- ի հետ դրա մեջ ներմուծված, ազատ զգալ և բաժանորդագրվել կամ այցելել ինձ կանեփի արդյունաբերության փաստաբան `googling- ով կանեփի փաստաբան կամ «ինֆուզերի լիցենզիա», և ես հուսով եմ, որ դուք և ես վայելում ենք Lagunitas տեսակի կանեփի բուծում մինչև 2022 թվականը:

Ինդիանա կանեփ

Ինդիանա կանեփ

Indiana Cannabis Ինդիանայի կանեփի մասին օրենքները Ամերիկայում ամենադաժաններից են: Մինչ Իլինոյս նահանգի իրենց հարևանները օգոստոսին հավաքել էին ավելի քան $ 63 մլն կանեփի վաճառք, Ինդիանայում գտնվող սպառողները կարող են սպառնալ մեկ տարվա բանտարկություն ՝ միայն մեկ հոդի դիմաց: Ինդիանա NORML- ը միացավ մեզ ՝ ...

Ինչպես հանել ձեր գրառումը

Ինչպես հանել ձեր գրառումը

Ինչպե՞ս հանել ձեր գրառումը Ձեր գրառումը քանդելը ձեր գրառումն ոչնչացնելու գործընթաց է, որպեսզի այն գործատուների կամ իրավապահ մարմինների համար տեսանելի չլինի: Ազգային հանման շաբաթը սեպտեմբերի 19-ից 26-ն է: Alex Boutros- ը և Mo Will- ը Illinois- ի Cannabis Equity- ից միանում են զրուցելու ...

Թոմաս Հովարդը

Թոմաս Հովարդը

Կանեփի փաստաբան

Թոմաս Հովարդը տարիներ շարունակ գործի է անցել և կարող է օգնել ձերն էլ կողմնորոշվել դեպի ավելի շահավետ ջրեր:

Թոմաս Հովարդը գնդակի վրա էր և կատարեց իրերը: Հեշտ է աշխատել, շատ լավ է շփվում, և ես նրան խորհուրդ կտամ ցանկացած պահի:

Ռ. Մարտինդեյլ

Հետեւեք մեզ Facebook- ում

Կանեփի արդյունաբերության իրավաբանն է Ստումարի նախագծված կայք ՝ Թոմ Հովարդի խորհրդատվական բիզնեսի և իրավաբանական պրակտիկայի համար, փաստաբանական գրասենյակում Գրավի բազան.
Ինդիանա կանեփ

Ինդիանա կանեփ

Indiana Cannabis Ինդիանայի կանեփի մասին օրենքները Ամերիկայում ամենադաժաններից են: Մինչ Իլինոյս նահանգի իրենց հարևանները օգոստոսին հավաքել էին ավելի քան $ 63 մլն կանեփի վաճառք, Ինդիանայում գտնվող սպառողները կարող են սպառնալ մեկ տարվա բանտարկություն ՝ միայն մեկ հոդի դիմաց: Ինդիանա NORML- ը միացավ մեզ ՝ ...

Ինչպես հանել ձեր գրառումը

Ինչպես հանել ձեր գրառումը

Ինչպե՞ս հանել ձեր գրառումը Ձեր գրառումը քանդելը ձեր գրառումն ոչնչացնելու գործընթաց է, որպեսզի այն գործատուների կամ իրավապահ մարմինների համար տեսանելի չլինի: Ազգային հանման շաբաթը սեպտեմբերի 19-ից 26-ն է: Alex Boutros- ը և Mo Will- ը Illinois- ի Cannabis Equity- ից միանում են զրուցելու ...

CBD և մաշկի խնամք

CBD և մաշկի խնամք

CBD և մաշկի խնամք. CBD- ն անվտանգ է ձեր մաշկի համար: CBD մաշկի խնամքի միջոցները աներևակայելիորեն տարածված են, և շուկան միայն մեծանում է: Ըստ վերջին զեկույցի, CBD մաշկի խնամքի համաշխարհային շուկան ակնկալվում է, որ մինչև 1.7 թվականը կհասնի 2025 միլիարդ դոլարի: Սառա Միրսինին MĀSK- ից միանում է ...

Նեբրասկա բժշկական մարիխուանա

Նեբրասկա բժշկական մարիխուանա

Նեբրասկա բժշկական մարիխուանա | Նեբրասկայի կանեփի մասին օրենքներ Նեբրասկայի բժշկական մարիխուանան կարող է իրագործվել 2020 թ. Berry Law- ից Սեթ Մորիսը միացավ և պատմեց մեզ այն ամենը, ինչի մասին պետք է իմանանք ...

Ձեր բիզնեսի համար անհրաժեշտ է կանեփի փաստաբան:

Կանեփի մեր փաստաբանները նաև բիզնեսի սեփականատերեր են: Մենք կարող ենք օգնել ձեզ կառուցել ձեր բիզնեսը կամ օգնել պաշտպանել այն չափազանց ծանրաբեռնված կանոնակարգերից:

կանեփի արդյունաբերության փաստաբան

316 SW Washington St, Suite 1A Պեորիա,
IL 61602, ԱՄՆ
Զանգահարեք մեզ 309-740-4033 || էլ. փոստով tom@collateralbase.com

կանեփի արդյունաբերության փաստաբան

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, ԱՄՆ
Զանգահարեք մեզ 312-741-1009 || էլ. փոստով tom@collateralbase.com

կանեփի արդյունաբերության փաստաբան

316 SW Washington St, Suite 1A Պեորիա,
IL 61602, ԱՄՆ
Զանգահարեք մեզ 309-740-4033 || էլ. փոստով tom@collateralbase.com

կանեփի արդյունաբերության փաստաբան

150 S. Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, ԱՄՆ
Զանգահարեք մեզ 312-741-1009 || էլ. փոստով tom@collateralbase.com
Կանեփի արդյունաբերության և օրինականացման նորություններ

Կանեփի արդյունաբերության և օրինականացման նորություններ

Բաժանորդագրվել և ստանալ ամենալայնը `կանեփի արդյունաբերության ոլորտում: Դա կլինի մոտ 2 էլ. Փոստով մեկ ամիս:

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվել!

Share միանալ այս խմբին